Planning

Vindt u het belangrijk om precies te weten wanneer de inspectie gedaan wordt? Via de planning kunt u zien wanneer uw straat is ingepland voor de inspectie. Houdt er wel rekening mee dat dit door weersomstandigheden nog kan wijzigen. Als het regent of hard waait, kan de drone niet de lucht in en stellen we de inspectie uit. Controleer deze planning een dag voor de geplande datum nog een keer of de vlucht doorgaat. 

Wij benadrukken dat voor een inspectie u vooraf tijdig per brief wordt geïnformeerd door WoonFriesland. Het kan dus zijn dat uw straat nog niet in deze planning staat.

In onderstaande lijst kunt u uw adres terugvinden, met daaronder een datum of week. Indien er nog geen datum of week staat, dan moet uw straat nog worden ingepland.

maandag 10 mei

Grondfotografie

De Fennen

Brandemeer

De Kei

dinsdag 11 mei

Luchtfotografie

Bouwakker

Berglaan

woensdag 12 mei

Luchtfotografie

De Singel

Vallaatsterend

Ureterperend

vrijdag 14 mei & woensdag 19 mei

Luchtfotografie

Het Blauwgras

Haverstuk

Vlasakkers

De Vore

Burefen

maandag 17 mei

Grondfotografie:

Blauwgras

Rolklaver

Egelskop

Ratelaar

Sterrekroos

Scheerling

Kalmoeshof

Zegge

Pijlkruidhof

Gruttostraat

Reigerstraat

Tureluurstraat

Kwartelstraat

Wulpstraat

Scholeksterstraat

Amelandlaan

Montferlandlaan

Montferlandplantsoen

Zwette

Zijlroede

vrijdag 21 mei

Luchtfotografie

Kwekersstrjitte

Brouwersstrjitte

Houtsagersstrjitte

Weinmakkersstrjitte

Weversstrjitte

Kupersstrjitte

woensdag 26 mei

Luchtfotografie

Bulthuissingel

Harmen Sytstrasingel

Joh. Falkenastraat

J.D. de Vriesstraat

vrijdag 28 mei

Luchtfotografie

Burgemeester Steenhuisenlaan

Burgemeester Bothenius Lohmanlaan

Burgemeester van Panhuyslaan

Westersingel

U krijgt nog een brief van WoonFriesland

6

Vallaatsterend

Ureterperend

Berglaan

Bouwakker

De Vore

7

Monnikemuurstraat

Nieuweburen

Amelandsdwinger

Achter de Grote Kerk

Groeneweg

Schoenmakersperk

Kleine Kerkstraat

Bagijnestraat

Bollemanssteeg

Minnemastraat

Speelmansstraat

Wissesdwinger

Bontepapesteeg

Krommejat

Jacobijnerkerkhof

Zwitserswaltje

Grote Kerkstraat

Keizersgracht

Kruisstraat

Kloosterhof

Amelandshof

Poststraat

Bredeplaats

Luilekkerland

Nieuwekade

8

Archipelweg

Abeelstraat

Cederstraat

Dennenstraat

Esdoornstraat

Berkenstraat

Larixstraat

Egelantierstraat

Lijsterbesstraat

9

C Gerritsmastraat

Koornbeursweg

Kempenaerssingel

Mr Halbe Binnertsstraat

Engelenstraat

Jan Mankeslaan

Europalaan

Kool van Heerensstraat

Binkesstraat

Keestrastraat

Wettertoer

Dubbele Regel

Gashoudersplein

Heideburen

Narcislaan

Coehoorn van Scheltingaweg

Van Goghlaan

Vermeerstraat

Piet van der Hemstraat

Tjerk Bottemastraat

Burgemeester Kuperusplein

10

De la Reystraat

Joubertstraat

Steijnstraat

Thijs Feenstraweg

Dirk Zeperweg

Camstraburen

Reinder Buysingweg

Diaconessenpark

Transvaalstraat

Nelson Mandelaplein

11

Langewyk

Foswerd

Engwerd

Hooglandswyk

Steenkerk

Lidlum

Bloemkamp

Dwarswyk

Hagewyk

Kleinzand

Westerwird

Spitael

Middelwyk

Claerkamp

Ludingakerke

Alferhof

Leidijk

Butewacht

Michaelsberg

De Warande

Hoogzand

12

Koerierstersespel

Pilotenespel

Droppingsstraat

Invasiestraat

Victoriestraat

Annie Westlandstraat

Robinsonstraat

13

Pieterseliewaltje

Oldegalileen

Mariahof

Noordendorpstraat

Eestraat

Oenkerkstraat

Giekerkstraat

De Werf

Dokkumerstraat

Hoekstersingel

Hoeksterpoort

Dokkumertrekweg

Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg

Werkmanslust

Heeft u het antwoord dat u zocht nog steeds niet gevonden?
Neem met ons contact op!

Contact

Neem contact met WoonFriesland
op voor meer informatie.

Contactgegevens

Postbus 91
9000 AB Grou
The Netherlands

woonfriesland.nl/contact
088 - 995 22 22