Façade Service Applicatie_

Met software platform:

Façade Service Applicatie

Oplossing:
Vastgoed conditie monitoren en onderhoudsprognose automatiseren
Status:

In ontwikkeling

Digitale realiteitsmodellen van vastgoed objecten met conditiegegevens

Digitaal Inspecteren_

Hoge resolutie RGB fotografie, thermografie en geometrische gegevens bieden een datastroom waaruit machine learning en computer vision technieken  informatie kunnen onttrekken. Geautomatiseerde drone inspectiemethodes worden zo gecombineerd worden met zelfstandige analyse om het inspectie proces compleet te digitaliseren.

Plaatsbepaling_

Alle inwinning van drone data wordt geogerefereerd om de plaatsbepaling van gebreken en objecten nauwkeurig te registreren. Vanuit het digitale inspectie proces zijn actiepunten eenvoudig terug te herleiden zijn naar hun positie in de realiteit. Dit maakt ook nauwkeurig meten van afstanden en oppervlaktes mogelijk.

Visualiseren_

We creëren een digitale kopie van het vastgoed, een digital twin, en borgen hierin verschillende datastromen afkomstig uit de drones. Zo wordt specifieke onderhoudsinformatie per object, straat of wijk inzichtelijk. Dit digitale vastgoed is te koppelen met bestaande systemen en toegankelijk voor diverse stake-holders in processen.

Dit project komt mede tot stand door steun vanuit Kansen voor West II, EFRO subsidie.

Efficiënter inspecteren, kwaliteit controleren en uitbesteden

Drones uitgerust met sensoren maken het inspecteren van vastgoed en bouwprojecten efficiënter en dragen bij aan kostenbesparing. Er ontstaat een digitale workflow waarin het inspectieproces en kwaliteitscontrole digitaal uitgevoerd kan worden. De drone verzameld objectieve informatie, de verkregen informatie kan vervolgens gedeeld worden met alle betrokken partijen. Zo kan er over meer informatie beschikt worden om keuzes te onderbouwen.

VOLLEDIG ROC GECERTIFICEERD_
AEROSCAN VLIEGT GECERTIFICEERD ONDER DE RPAS OPERATOR CERTIFICATE (ROC 52/2017), GEGUND DOOR HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT. DAARNAAST IS AEROSCAN MAXIMAAL MOGELIJK VERZEKERD VOOR AANSPRAKELIJKHEID TOT EEN BEDRAG VAN 5.000.000.

Mark Nicolai

Contactpersoon vanuit Aeroscan bij de ontwikkeling van de Façade Service Applicatie. Bij vragen over Façade Service Applicatie kunt u bij Mark terecht,

Contact Mark