Integratie in de Bouw

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het opzetten van een drone operatie binnen uw bedrijfsvoering. Dankzij onze kennis van drone technologie, software ontwikkeling en bouwprocessen kunnen we een maatwerk oplossing bieden als resultaat van een co-creatie proces.

Hoe het ziet integratietraject eruit?
Fase 1

Onboarding

Samen definiëren we de doelstellingen die u wilt realiseren. We analyseren de huidige bedrijfsprocessen en formuleren een aanpak om de implantatie van drone technologie in uw organisatie te realiseren.

Fase 2

Vergunningen

Samen met onze veiligheidsspecialist onderzoeken we of de gewenste toepassing binnen huidige wet- en regelgeving uitvoerbaar is. Wij realiseren de benodigde vergunningen, verzekeringen en begeleiden de integratie van nieuwe veiligheidsprotocollen in uw bedrijfsprocessen.

Fase 3

Proof of concept

Om eventuele aannames te valideren en werkprotocollen uit te kunnen werken organiseren we een pilot of 'proof of concept' project. Hierbij simuleren we een complete praktijksituatie en werken we gezamenlijk aan de realisatie van de doelstelling, van vliegvoorbereiding, uitvoering en postprocessing van data, allemaal volgens de vastgestelde vergunning.

Fase 4

Hardware

Op basis van de doelstellingen en proof of concept worden definitieve keuzes gemaakt om specifieke drone en sensor hardware aan te schaffen. Deze technologie wordt vervolgens gekeurd en gecertificeerd om professionele inzet binnen uw organisatie, doelstelling en vergunning mogelijk te maken.

Fase 5

Software

We realiseren de uitbreiding van uw softwarelandschap of creëren maatwerk koppelingen om de output van de drone en sensoren in uw processen op te nemen.

Fase 6

Training

Onze specialisten op het gebied van; drone operations, data processing en veiligheid trainen de medewerkers van uw organisatie om binnen de kaders van uw vergunning te werken met de nieuwe hardware en software. Kennisdisseminatie vindt plaats op alle gewenste niveau's om succesvolle integratie te realiseren.

Fase 7

Service

Wij bieden service en onderhoud aan de geleverde hardware en software. Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van regelgeving, innovatie en best practises.

De bouw volledig in beeld brengen met drones

Structurele monitoring van bouwprojecten is mogelijk dankzij drone technologie. De sensoren brengen al vliegend het project in 2D en 3D in kaart. Informatie over de uitvoering, kwaliteit en maatvoering kan zo gevisualiseerd worden.

Neem contact met ons op

Ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

Contact ons

LET US TAKE YOUR NEXT PROJECT TO THE SKY

Plan Your Flight