Om alle gebouwen en (corporatie)woningen in Den Haag in de toekomst goed te onderhouden zijn innovatieve oplossingen nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het project ‘Façade Service Applicatie’ (FaSA) te subsidiëren met een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro uit het subsidieprogramma ‘Kansen voor West’. De ‘Façade Service Applicatie’ innoveert het beheer en onderhoud in de vastgoedsector door inzet van digitale middelen zoals sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.

Dankzij de inzet van deze middelen wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar wordt het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld. De corporaties die bij de ontwikkeling van FaSA zijn betrokken zien de applicatie als een manier om de betaalbaarheid van woningen te vergroten vanwege lagere onderhoudskosten. Daarnaast maakt deze technologie het volgens de gevelindustrie mogelijk om de waarde van vastgoed over een langere termijn nauwkeuriger te bepalen. Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie.

Banen van de toekomst

De initiatiefnemers VMRG, OCTO en Aeroscan werken binnen het project samen met 39 partijen uit het bedrijfsleven, vastgoed, overheid en onderwijs. Zo is de samenwerking met onderwijs van belang voor het opleiden van personeel voor de banen die door de ontwikkeling van FaSA ontstaan. Via Haagse onderwijsinstellingen komen ook studenten in aanraking met de banen van de toekomst zoals sensor-installateur, drone operateur en data-analist.

“Innovatieve startups die niet alleen nadenken over technologische vooruitgang, maar ook kijken naar de impact van innovatie op een betere wereld zijn erg inspirerend. FaSA heeft in een vroeg stadium het onderwijs erbij betrokken om een betere aansluiting te vinden tussen een veranderende arbeidsmarkt – door bijvoorbeeld digitalisering – en de noodzakelijke vernieuwing binnen het onderwijs. Hier kan de hele stad van profiteren”, aldus wethouder Bruines (Onderwijs en Kenniseconomie).

Beeldherkenning ondersteunt de analyse van afbeeldingen.

Kansen voor West

In het subsidieprogramma Kansen voor West hebben de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) hun krachten gebundeld, zodat de Randstad uitgroeit tot één van de economisch sterkste grootstedelijke regio’s in Europa. De subsidie van Kansen voor West komt uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO).