Testvluchten in Donkerbroek

Donkerbroek – WoonFriesland heeft voor het eerst als pilot een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. De inspecties met drone vonden eind februari plaats in Donkerbroek.

Het sociaal verhuurbedrijf is de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die op deze manier te werk gaat. De drone van Aeroscan heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan heel precies de staat van onder meer de gevels, dakbedekking en kozijnen worden gemeten. WoonFriesland weet dan exact waar onderhoud nodig is.

Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit. Om alle woningen in de toekomst goed te kunnen onderhouden, ging het sociaal verhuurbedrijf op zoek naar innovatieve oplossingen. Besloten werd om een samenwerking aan te gaan met Aeroscan. Dit Friese bedrijf heeft als doel om via drones en andere slimme digitale middelen informatie te leveren voor onderhoudswerkzaamheden. Dit leidt tot meer precisie en lagere onderhoudskosten.

Minder overlast voor de huurder

Door de inzet van onder andere drones, sensoren en kunstmatige intelligentie wordt de huidige staat van woningen in kaart gebracht. Zo hoeven er in de toekomst minder vaklieden over de vloer te komen en kunnen specialisten hun advieswerk baseren op digitaal verkregen informatie.

’Aeroscan werkt aan ‘Digital Twin Technology’ waarmee we digitale replica’s creëren van vastgoed objecten. Wij zijn in staat om een gebouw, bouwproject of omgeving op nauwkeurige schaal en fotorealistisch te repliceren in een 2D of 3D model. Door deze modellen ontstaan er nieuwe, efficiëntere workflows. Ze vormen de basis voor technische 3D tekeningen en slimme analyses, en geven bijvoorbeeld sneller inzage in onderhoudsbehoefte van een gebouw.’

Mark NicolaiFounder Aeroscan

Slimmer onderhoud

Een drone kan, aan de hand van camera’s en sensoren, onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. Sensoren, bijvoorbeeld in de kozijnen, melden beginnend houtrot. Slimme algoritmes maken storingen en gebreken sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en dat verkleint de kans op schade, schimmel en lekkage.

Slimme sensoren

Er werd gebruik gemaakt van een Intel Falcon 8+ drone, uitgerust met o.a. hoge resolutie fotocamera en warmtebeeld camera om onderhoudsinformatie te verzamelen.

Minder onderhoudskosten

De inspecties van Aeroscan zorgen ervoor dat WoonFriesland de onderhoudskosten kan terugdringen. Dit levert het sociaal verhuurbedrijf op termijn een besparing op omdat er eerder wordt geconstateerd dat er onderhoud nodig is. Deze besparing wordt gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen simpel en betaalbaar te houden.

Verdere digitalisering

WoonFriesland werkt momenteel al met het Beheer Informatie Model 3D BIM. Hierin worden woningen in 3D getekend en worden digitale gegevens, zoals de kwaliteit van het voegwerk en het beton aan het beeld toegevoegd. De ambitie is om binnen vijf jaar een digitale 3D woningcartotheek te hebben, die ook door de bewoners in te zien is via het huurdersportaal. Huurders kunnen in het portaal onder andere storingen doorgeven en een onderhoudsafspraak plannen. Samenwerking met Aeroscan is voor WoonFriesland een vervolgstap op de al ingezette innovatieve koers.

Privacy

Het vastleggen van de staat van onderhoud van huurwoningen met drones en sensoren leidt tot het vastleggen van de buitenkant en daken. Alle informatie wordt geanonimiseerd. Hierdoor wordt aan de privacy wet- en regelgeving voldaan en zijn persoonsgegevens niet zichtbaar. Daarom worden de bewoners ook van tevoren op de hoogte gebracht van de opnames en het gebruik van de beelden.

Mark Nicolai

Voor vragen over dit artikel kunt u bij Mark Nicolai terecht,

Contact Mark